http://ptrkelizavsil.dp.gov.ua
Головна сторінка | Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Єлизаветівська сіл/рада >> Новини
Аналіз впливу регуляторного акта
Версія для друку Написати листа

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

 

Назва регуляторного акта: Проект рішення Єлизаветівської сільської ради «Про затвердження Положення про виявлення, взяття на  облік та  передачу  в комунальну власність безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території Єлизаветівської сільської ради»

 

 

Регуляторний орган: Єлизаветівська сільська рада 

 

Розробник документа:  Єлизаветівська сільська рада 

 

  1. Проблемні питання які пропонується розв'язати шляхом регулювання:

 

На території Єлизаветівської сільської ради   встановлено факти наявності майна, власник якого невідомий або відсутній і яке, відповідно до п.1 ст.335 ЦК України може бути визнано безхазяйним. Також, п.2 ст. 335 ЦК України передбачено що безхазяйне нерухоме майно береться на облік органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені та після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі, згідно рішення суду може бути передана до комунальної власності територіальної громади.

 

Також, згідно ст.1277 ЦКУ у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття суд визнає спадщину відумерлою за заявою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

 

Таким чином, до комунальної власності територіальної громади може переходити право власності на той чи інший нерухомий об'єкт. Територіальна громада отримує безумовні вигоди від набуття права володіти та розпоряджатися таким майном, Однак, на сьогодні не існує затвердженого механізму взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

 

Запропонований проект рішення має на меті впорядкувати діяльність сільської ради щодо виявлення, взяття на облік та підготовки заяви до суду   про передачу зазначеного майна у комунальну власність териоріальної громади села, відповідно до вимог Цивільного кодексу України.

 

Рішенням передбачається затвердити порядок взяття на облік безхазяйного майна. який мав би конкретизувати порядок здійснення зазначеної діяльності відповідно до існуючої організаційно-адміністративної та функціональної структури місцевого самоврядування.

 

2. Цілі регулювання:

 

- Запровадження єдиної схеми взяття на облік та управління безхазяйним майном  на території сільської ради;

- сприяння розвитку підприємницької діяльності на території сільської ради..

 

 

   3. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

 

Принципи та способи досягнення цілей регулювання:

 

-  регулювання побудовано відповідно вимог ЦК України;

 

-   уповноважені Розпорядженням сільського голови особи складаєть комісійно акт опису майна з його фото фіксацією,;

 

-  готується висновок до сесії сільської ради про можливість взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. Питання розглядається сесією сільради;

 

- в разі прийняття сільською радою рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна сільською радою до органу реєстрації прав на нерухоме майно подається заява про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та після взяття на облік  розміщується про це оголошення у друкованих засобах масової інформації;

 

- зі спливом 1 (одного) року з моменту взяття на облік безхазяйного майна сільською радою готуються та подаються заяви до суду про передачу зазначеного майна у комунальну власність територіальної громади села;

 

- на підставі рішення суду безхазяйне майно передається у комунальну власність;

 

- Сільською радою при наявності інформації про відумерлу спадщину направляються запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи правонаступників або їх відсутності :

- Якщо після проходження одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, сільська рада  повинна здійснити правовий аналіз зібраних документів та подати  заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність територіальної громади села Єлизаветівка

 

   4. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

 

 Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.

 

Впровадження акта передбачає нарощення затрат адміністративних ресурсів, а саме витрати на складання опису майна, його оцінку, витрати на оголошення про взяття на облік у засобах масової інформації, сплата держмита за подачу заяви до суду. Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог акта визначатимуться бюджетними можливостями.

 

Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

 

5. Прогнозовані результати прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

 

Сфера регуляторного впливу

Вигоди

Витрати

Єлизаветівська сільська  рада, її виконавчий комітет

1. Зростання рівня довіри як у підприємницькому середовищі так і серед громадян.

 

2. Збільшення надходжень до місцевого бюджету.

1. Збільшення аналітичної роботи (функціональних обов'язків), виконавчих органів, посадових осіб.

 

2. Додаткове навантаження на посадових осіб сільської ради

 

3. Оплата послуг установ залучених до проведення оцінки безхазяйного майна акта.

 

4.   Додаткові витрати на сплату держмита за подачу заяви до суду.

Суб'єкти господарювання, та їх об'єднання

1.   Створення сприятливих умов ведення бізнесу

 

2    Реалізація інтересів розвитку підприємництва через можливість одержати в оренду або викупити той чи інший об'єкт нерухомості.

 

3. Стабільність умов господарювання.

Придбання газет в яких розміщено оголошення про безхазяйні об'єкти нерухомості.

Територіальна громада      

Через збільшення надходжень до місцевого бюджету можливість отримання додаткових соціальних суспільних та майнових благ    

 

Витрати не прогнозуються.

 

 

  6. Строк дії регуляторного акта необмежений.

 

7. Визначення показників результативності.

 

7.1. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.

 

7.2 Ефективність способів досягнення цілей:

 

Ефективність запропонованого регулювання забезпечуватиметься через додаткові надходження до комунальної власності майна внаслідок судового рішення про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність, згідно з яким, органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальної громади Єлизаветівської сільської ради   відповідно до закону можуть здійснювати правомочності щодо володіння, користування та розпорядження зазначеними об'єктами нерухомого майна.                          

 

7.3 Прийняття положення позитивно вплине на регулювання та вирішення питань у сфері врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.

 

8.  Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде проводитися після набуття чинності наказом з використанням визначених показників результативності акта.

 

У разі виявлення неврегульованих та непередбачених моментів, які передбачається встановлювати за допомогою аналізу якісних показників дії цього акта, буде розглядатися можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                       Т. Чепурко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Версія для друку Написати листа
Про цей сайт | Запитання | Адміністратор