http://ptrkelizavsil.dp.gov.ua
Головна сторінка | Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Єлизаветівська сіл/рада >> Новини
Положення про помічника - консультанта депутата сільської ради
Версія для друку Написати листа

 

2.2.  Помічник-консультант депутата зобов’язаний:

 

1)                           дотримуватись вимог Конституції України, законодавства України, а також цього Положення;

2)                           при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата сільської ради, утримуватись від заяв та вчинків, що компрометують депутата;

3)                           дотримуватись належної культури спілкування з посадовими особами і громадянами, працівниками виконавчого апарату сільської ради, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій;

4)                           за дорученням депутата вивчати питання, необхідні депутату для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

5)                           допомагати депутату в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями, трудовими колективами підприємств, установ та організацій;

6)                           виконувати доручення депутата у взаємовідносинах з виборцями, а також з виконавчими органами сільської ради та їх посадовими особами, органами виконавчої влади, засобами масової інформації, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;

7)                           допомагати депутату у розгляді пропозицій, заяв, скарг, надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями та вирішенні порушених у них питань; вести діловодство;

8)                           за дорученням депутата брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб і запитів виборців, вносити йому пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

9)                           забезпечувати схоронність документів, що надходять на ім’я депутата, контролювати своєчасне надходження відповідей на депутатські запити, звернення, запитання;

10)                       надавати депутату організаційно-технічну  та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень;

 

 Р о з д і л  III.  ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ
ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ

 

3.1. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта, оганізацію їх роботи здійснює особисто депутат

3.2. Депутат самостійно визначає персоніфіковану кількість (у межах п’яти) помічників-консультантів, які працюють на депутата.

3.3. Зарахування на посаду помічника-консультанта проводиться на підставі письмового подання депутата сільської  ради  секретарю сільської  ради, в якому зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові кандидата на посаду, дата зарахування.  До письмового подання депутата сільської ради додаються особиста заява особи, яку приймають на цю посаду, дві фотокартки розміром 3x4 см та інші документи, передбачені законодавством.

3.4. Помічник-консультант звільняється з посади:

1) за письмовим поданням депутата на ім’я секретаря сільської ради;

2) у разі припинення повноважень депутата сільської ради – з дати їх припинення.

 

Р о з д і л  IV.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

4.1. Помічник-консультант депутата сільської ради має посвідчення, що підтверджує його особу та повноваження і використовує його у випадках, передбачених законод


Версія для друку Написати листа
Про цей сайт | Запитання | Адміністратор