http://ptrkelizavsil.dp.gov.ua
Головна сторінка | Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Єлизаветівська сіл/рада >> Новини
Додаток1 до рішення сесії від 10 серпня 2018 року № 1182- 45/УІІ Положення про виявлення , взяття на облік та передачу в комунальну власність безхозяйного майна та відумерлої спадщини на території Єлизаветівської сільської ради
Версія для друку Написати листа

 

 

                                                                                           Додаток № 1 до рішення сесії

                                                                                           Єлизаветівської сільської ради

                                                                                 від  10 серпня  2018 року № 1182-   45/УІІ

 

Положення

про виявлення, взяття на облік та передачу в комунальну власність безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території Єлизаветівської сільської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Тимчасового положення про порядок державної  реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 року № 7/5 ( зі змінами) ,з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.

1.2. У викладеному Положенні застосовуються наступні визначення :

 

безхазяйне майно - це майно, яке не має власника або власник якого невідомий;

 

відумерла спадщина - майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття. Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається;

 

уповноважений орган - Єлизаветівська сільська рада , якій надаються повноваження визначені цим Положенням;

 

нерухоме майно - будинки, гаражі, інші будівлі та споруди, переміщення яких є неможливим без знецінення і зміни їх призначення та земельні ділянки;

 

рухоме майно - матеріальні об'єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю ( стаціонарні малі архітектурні форми, спеціальні конструкції зовнішньої реклами, тощо).

 

Істотне руйнування - повне знищення об'єкта що унеможливлює його подальшу експлуатацію.

 

мережа (електрична, газова, трубопровідна) - сукупність установок для передачі та розподілу електричної енергії, газу або рідких речовин;

 

об'єкти передачі електричної енергії - повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої;

 

 

2. Порядок виявлення безхазяйного нерухомого майна (відумерлої спадщини)

 

2.1.  КП «Комунсервіс» ЄСР, якому стало відомо про розташоване на території населеного пункту Єлизаветівка  майно, яке не має власника або власник якого невідомий,  зобов'язане в п'ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, повідомити про це Єлизаветівську сільську раду  .

2.2. Фізичні особи та юридичні особи не комунальної форми власності, які виявили на території населених пунктів сільської ради безхазяйне нерухоме майно, повинні повідомити про це Єлизаветівську сільську раду  .

2.3. Після надходження повідомлення про наявність безхазяйного майна чи відумерлої спадщини уповноваженим органом направляються запити про наявність реєстрації права власності або оренди на об'єкт та технічної документації до ОКП «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації», державного реєстру прав на нерухоме майно та, при необхідності до Держгеокадастру.

2.4. Сільською радою при підготовці мір щодо взяття на облік безхазяйного майна або відумерлої спадщини створюється комісія, яка  проводить обстеження виявленого майна. В акті обстеження , складеному комісією,  зазначається :

2.4.1  адреса та технічний стан об'єкта;

2.4.2 можливість подальшої експлуатації об'єкта згідно  його цільового призначення;

2.4.3  пропозиції стосовно подальшої експлуатації об'єкта;

2.5. У склад комісії входять представники відповідних організацій за їх згодою. Результати обстеження документуються відповідним актом,  в якому зазначаються всі встановлені факти.

2.6. У випадку встановлення факту істотного руйнування , комісією висувається пропозиція щодо подальшого використання земельної ділянки,  де розташовувався об'єкт.

2.7. В разі встановлення факту непридатності для проживання об'єкта, що перебував у житловому фонді, висувається пропозиція про подальше  використання такого приміщення як нежитлового.

2.8. З метою встановлення додаткових фактів відносно обстежуваного нерухомого майна або його власника чи ймовірних правонаступників, сільською радою направляються запити у відповідні служби.

 

3. Порядок взяття на облік безхазяйного нерухомого майна (відумерлої спадщини)

 

3.1. Після ознайомленням з актом обстеження об'єкту уповноваженим органом направляється заява до органу реєстрації прав на нерухоме майно   про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

3.2. В разі внесення відомостей про безхазяйне майно до розділу Реєстру прав  сільській раді  видається Рішення про взяття на  облік  безхазяйного  нерухомого  майна.

3.3. Сільська  рада розміщує оголошення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у газеті.

3.4. По проходженні одного року з дня взяття на облік безхазяйного майна уповноважений орган подає заяву до суду щодо передачі майна у комунальну власність територіальної громади Єлизаветівської сільської ради .

 

4. Порядок взяття на облік відумерлої спадщини

 

4.1. Взяття на облік об'єктів відумерлої спадщини проводиться уповноваженим органом після надходження інформації про відсутність спадкоємців за заповітом і за законом. Інформація про це може надходити у вигляді заяв сусідів,  акта опитування мешканців сусідніх квартир (домоволодінь) та інша інформація. При встановленні факту заволодіння таким майном особами без належних правових підстав, інформація про це з підтверджуючими документами негайно надається виконавчому комітету сільської ради та правоохоронним органам.

4.2. У випадку безгосподарного утримання житлових будинків, квартир (або їх частки), іншого майна, власники якого відсутні більше ніж три роки за місцем постійного проживання та відомості про місцеперебування таких осіб відсутні, уповноважений орган може ініціювати визнання фізичних осіб у судовому порядку померлими.

4.3. Уповноваженим органом при наявності інформації про відумерлу спадщину направляються запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи правонаступників або їх відсутності :

4.3.1 до  відділу  реєстрації актів цивільного стану - для підтвердження факту смерті;

4.3.2 до ОКП «ДБТІ» та до Реєстру прав на нерухоме майно - щодо наявності  державної реєстрації права власності на нерухомий об'єкт;

4.3.3  у разі потреби до інших органів  .

4.4 ОКП «ДБТІ» на підставі звернення сільської ради може здійснити технічну інвентаризацію об'єкта у тому ж порядку, що і у випадку виявлення безхазяйного майна.

4.5. Якщо після проходження одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, уповноважений орган повинен здійснити правовий аналіз зібраних документів та подати  заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність територіальної громади села Єлизаветівка.

 

5. Порядок використання безхазяйного нерухомого майна та об'єктів відумерлої спадщини під час перебування їх на обліку

 

5.1.1 Обов'язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна покладається на особу, уповноважену Єлизаветівською сільською радою за договором про збереження об'єкту. Для забезпечення зберігання безхазяйного нерухомого майна можуть залучатися комунальні підприємства, установи та організації, а також суб'єкти господарювання інших форм власності.

5.1.2. У разі, якщо безхазяйним нерухомим майном є інженерні мережі, вони можуть бути передані на зберігання експлуатуючим організаціям.

5.1.3. Особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такого майна з моменту підписання акта приймання-передачі.

5.1.4. Витрати, пов'язані з утриманням майна, несе зберігач.

5.1.5. Для забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження нещасних випадків при використанні інженерних мереж споживачами, експлуатуюча організація здійснює роботи з технічного обслуговування за рахунок власних коштів.

5.1.6. Для покриття витрат, пов'язаних із зберіганням безхазяйного майна, сільська рада може передати безхазяйне нерухоме майно на зберігання з правом користування ним.

5.2. Якщо у складі спадщини є майно,  яке  потребує  утримання або догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належному стані, відповідно до вимог статті 1285 Цивільного Кодексу України,  нотаріус за поданням сільської ради у разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту може укласти  договір на управління спадщиною з іншою особою.  Особа, що  управлятиме  спадщиною,  має  право  на вчинення  необхідних  дій,  спрямованих на збереження  спадщини  до з'явлення спадкоємців або до прийняття спадщини.

5.3. При передачі майна в управління та для утримання право власності на нього не переходить.

                                        6. Порядок реєстрації права комунальної власності

6.1. Після отримання рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна чи відумерлої спадщини до комунальної власності сільська рада подає його для державної реєстрації права власності територіальної громади.

 

6.2. Всі витрати, пов'язані з  державною реєстрацією права комунальної власності, оплата послуг стосовно взяття на облік, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта, експертну оцінку об'єкту нерухомого майна здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

7. Порядок обліку рухомого безхазяйного майна , яке відноситься до інженерних мереж

 

7.1. Про рухоме майно (в тому числі стаціонарні малі архітектурні форми, спеціальні конструкції зовнішньої реклами та інше), від якого власник відмовився або власник якого невідомий, відомості збираються уповноваженим  органом та надходять від інших організацій.

7.2. Облік ведеться сільською  радою, яка розміщує оголошення про виявлене безхазяйне майно у газеті   та на сайті сільської ради та вживає заходи щодо встановлення власника майна.

7.3. У власність територіальної громади рухоме майно переходить відповідно до статей 335, 336, 337, 338 ,347 Цивільного Кодексу України.

 7.4. Підставою для набуття права комунальної власності на безхазяйне рухоме майно є рішення суду.

 

8. Порядок використання майна, переданого до комунальної власності

 

8.1. Здійснювати правомочності щодо володіння, користування і розпорядження майном органи місцевого самоврядування можуть відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  з моменту державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна або з моменту набуття чинності рішення суду про прийняття до комунальної власності об'єктів рухомого майна.

8.2. Дія договору про збереження об'єкту який було обліковано як безхазяйний або відумерла спадщина,  припиняється після реєстрації на нього права комунальної власності.

8.3. Після державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти житлового фонду  сільська рада за необхідності вчиняє заходи щодо подальшого розподілу житла.

8.4. Об'єкти житлового фонду відповідно до статті 5 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», передані за рішенням суду до комунальної власності, можуть бути використані для формування житлового фонду соціального призначення або надаватися громадянам що перебувають на квартирному обліку, для поліпшення житлових умов.

8.5. Якщо згідно рішення суду, відповідно до статті 362 Цивільного Кодексу України,  в комунальну власність територіальної громади Єлизаветівської сільської ради   передано частину житлового будинку, виконавчий комітет може розглянути питання щодо можливості її викупу власниками суміжних частин цього будинку за їх бажанням, ціна визначається незалежною експертною оцінкою.   В окремих випадках  виконавчий комітет може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, розглянути  питання щодо надання їм у користування зазначеної частини будинку.

8.6. Усі спірні питання, які стосуються передачі безхазяйних об'єктів та відумерлої спадщини до комунальної власності та відчуження цих об'єктів , вирішуються згідно чинного законодавства у судовому порядку.

 

Секретар сільської ради                                                        Т.Л. Чепурко

 

 

  


Версія для друку Написати листа
Про цей сайт | Запитання | Адміністратор