http://ptrkelizavsil.dp.gov.ua
Головна сторінка | Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Єлизаветівська сіл/рада >> Новини
Положення про помічника - консультанта депутата сільської ради
Версія для друку Написати листа

ЗАТВЕРДЖЕНО                         

рішенням сільської ради
від «15» березня   2016 р.
№ 141 -8/
VII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про помічника-консультанта
депутата
сільської ради


 Р о з д і л  I.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1. Депутат сільської ради (надалі – депутат)  може мати до п’яти помічників-консультантів, правовий статус і умови діяльності яких визначаються Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами та цим Положенням.

1.2. Помічником-консультантом депутата  може бути лише громадянин України, який має  загальну середню чи вищу освіту і вільно володіє державною мовою.

1.3. Помічник-консультант працює на громадських засадах..

1.4. Помічник-консультант у своїй роботі керується Конституцією України, законодавством України, а також цим Положенням.

 

Р о з д і л  II. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА
ДЕПУТАТА СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.


 2.1. Помічник-консультант депутата має право:

 

1)                            позачергово бути прийнятим заступниками сільського голови,  входити і перебувати у приміщенні сільської ради, її  відділів та управлінь за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого розпорядку роботи;

2)                            бути присутнім на пленарних  засіданнях сільської ради у відведених для цього місцях, засіданнях виконавчого комітету;

3)                            бути присутнім на засіданнях постійних комісій або тимчасових контрольних комісій сільської ради за письмовим дорученням депутата та згодою голови відповідної комісії;

4)                            на ознайомлення з актами прийнятими сільською радою, крім прийнятих на її закритих засіданнях, а також інформаційними і довідковими матеріалами, що офіційно поширюються Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, обласною та сільською радами, органами виконавчої влади;

5)                            отримувати за письмовим зверненням депутата  від виконавчих органів та посадових осіб сільської ради, підприємств, організацій, установ, розташованих на території міста, об’єднань громадян у встановленому порядку необхідні депутату для здійснення його депутатських повноважень документи, інформаційні та довідкові матеріали;

6)                            отримувати надіслану на ім’я депутата поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата;

7)                            оголошувати підготовлені депутатом пропозиції, звернення, заяви та інші документи на сесіях сільської ради, засіданнях виконавчого комітету, засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій;

8)                            за письмовим зверненням депутата сільської ради та за згодою керівників  виконавчих органів сільської ради користуватися розмножувальною та обчислювальною  технікою.


Версія для друку Написати листа
Про цей сайт | Запитання | Адміністратор